YAN RONG FIRE LINE for shrimp (PE LINE)
岩溶 火線 釣蝦專用線 (PE線)

商品介紹


由超細纖維所組成,超低的延展性,訊號感度超敏感,沒有記憶性不會扭曲變型,超強耐磨性,實現強悍的實力。

規格介紹

規格
Size
線徑
Wire Diameter
拉力值
Drag
捲線量
Line Length
0.30.09 mm2.25 kg20 m
0.40.11 mm4.18 kg20 m
0.60.14 mm6.86 kg20 m
0.80.15 mm7.82 kg20 m
1.00.17 mm8.78 kg20 m

影片介紹